hgl225
技术员
技术员
 • 最后登录2022-05-07
 • 发帖数381
 • 金币447枚
 • 贡献勋章0枚
 • 社区居民
阅读:1098回复:40

网上收集的Halcon深度学习视频教程【exe格式】外加PDF_亲测可以看

楼主#
更多 发布于:2022-04-11 17:22
链接:https://pan.baidu.com/s/1MDStZiWq8qwvokocHKBQcg
此帖售价 5 金币,已有 61 人购买 [记录] [购买]
此段为出售的内容,购买后显示
喜欢1

最新打赏:0人

gzc633
初学者
初学者
 • 最后登录2022-05-10
 • 发帖数407
 • 金币43枚
 • 贡献勋章0枚
 • 社区居民
 • 忠实会员
沙发#
发布于:2022-04-12 08:17
感谢分享~~~~~~~~~~~~~~~
zerorez
技术员
技术员
 • 最后登录2022-05-14
 • 发帖数235
 • 金币970枚
 • 贡献勋章0枚
 • 社区居民
 • 忠实会员
板凳#
发布于:2022-04-12 09:13
感谢分享~~~~~~~~~~~~~~~
sai71622
工程师
工程师
 • 最后登录2022-05-21
 • 发帖数534
 • 金币2028枚
 • 贡献勋章0枚
 • 社区居民
 • 忠实会员
地板#
发布于:2022-04-12 10:20
感谢分享~~~~~~~~~~~~~~~
Mo.Mr
技术员
技术员
 • 最后登录2022-05-19
 • 发帖数126
 • 金币114枚
 • 贡献勋章0枚
 • 社区居民
4楼#
发布于:2022-04-12 10:36
看一看,瞧一瞧。。。
wcl911
助理工程师
助理工程师
 • 最后登录2022-05-22
 • 发帖数299
 • 金币1225枚
 • 贡献勋章0枚
 • 社区居民
 • 忠实会员
5楼#
发布于:2022-04-12 13:05
感谢分享~~~~~~~~~~~~~~~
sense1999
初学者
初学者
 • 最后登录2022-05-12
 • 发帖数98
 • 金币44枚
 • 贡献勋章0枚
 • 社区居民
 • 忠实会员
6楼#
发布于:2022-04-12 14:17
感谢分享,学习学习。。
qingyun
高级工程师
高级工程师
 • 最后登录2022-05-23
 • 发帖数357
 • 金币6946枚
 • 贡献勋章0枚
 • 社区居民
 • 忠实会员
7楼#
发布于:2022-04-12 14:40
感谢分享,学习学习。。
swtech
助理工程师
助理工程师
 • 最后登录2022-05-23
 • 发帖数387
 • 金币1033枚
 • 贡献勋章0枚
 • 社区居民
 • 忠实会员
8楼#
发布于:2022-04-12 14:54
感谢分享~~~~~~~~~~~~~~~
hjh123321
技术员
技术员
 • 最后登录2022-05-10
 • 发帖数57
 • 金币279枚
 • 贡献勋章0枚
 • 社区居民
 • 忠实会员
9楼#
发布于:2022-04-12 15:02
感谢分享~~~~~~~~~~~~~~~
一枚白胖子
技术员
技术员
 • 最后登录2022-05-23
 • 发帖数270
 • 金币841枚
 • 贡献勋章0枚
 • 社区居民
 • 忠实会员
10楼#
发布于:2022-04-12 15:19
感谢分享~~~~~~~~~~~~~~~
tangm
高级工程师
高级工程师
 • 最后登录2022-05-22
 • 发帖数588
 • 金币4940枚
 • 贡献勋章0枚
 • 社区居民
 • 忠实会员
11楼#
发布于:2022-04-12 16:34
感谢分享~~~~~~~~~~~~~~~
lichanggui
助理工程师
助理工程师
 • 最后登录2022-05-23
 • 发帖数406
 • 金币1720枚
 • 贡献勋章0枚
 • 社区居民
 • 忠实会员
12楼#
发布于:2022-04-12 17:31
感谢分享~~~~~~~~~~~~~~~
a184668422
技术员
技术员
 • 最后登录2022-05-10
 • 发帖数154
 • 金币244枚
 • 贡献勋章0枚
 • 社区居民
 • 忠实会员
13楼#
发布于:2022-04-13 08:05
感谢分享。。。。。。。。。。。。。
hjh123321
技术员
技术员
 • 最后登录2022-05-10
 • 发帖数57
 • 金币279枚
 • 贡献勋章0枚
 • 社区居民
 • 忠实会员
14楼#
发布于:2022-04-13 09:22
感谢分享~~~~~~~~~~~~~~~
上一页
游客

返回顶部
支付

欢迎打赏,请选择打赏金额

 • 1元
 • 6元
 • 10元
 • 66元
 • 100元

支付即代表同意《本站支付协议》 有疑问请联系客服